Οι απόψεις των γονέων Ρομά αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως αυτή είναι διαμορφωμένη από την κυρίαρχη κοινωνία: μια μελέτη περίπτωσης στη Ρόδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Οι απόψεις των γονέων Ρομά αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως αυτή είναι διαμορφωμένη από την κυρίαρχη κοινωνία: μια μελέτη περίπτωσης στη Ρόδο (EL)

Γκαρνάρα, Ροδούλα Σταυρούλα - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

This dissertation constitutes an investigation about the views of Roma parents regarding the education of Roma children in Rhodes, the need for their schooling. According to the book references, the majority of Roma parents seem to be reluctant towards the educational benefits their children shall acquire, which is the acquisition of at least the basic linguistic elements. That explains the fact that Roma students run the risk of drop out. Additionally, Roma students very often fail at school because of the different language, the different culture and their family’s perceptions. Moreover, they fail because of the poor living conditions and the educational system which serves the dominant classes, while they don’t fit in with their native peers due to their school performance and knowledge level and as a result their inclusive level in school environment is very low.The present survey is a qualitative research and more specifically one case study in Rhodes. The sample consists of nine Roma parents who reside either in the camp in Karakonero or at home. The data collection process was accomplished through a semi-structured interview and the analysis of these was made by the method of content analysis. The results of the research are presented in the last part of the study as well as the main results of the survey.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετά τις απόψεις των γονέων Ρομά αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στη Ρόδο και την αναγκαιότητα σχολειοποίησής τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η πλειοψηφία των γονέων Ρομά εμφανίζεται διστακτική απέναντι στα οφέλη του σχολείου για τα παιδιά και το μόνο που επιζητούν απ’ αυτό είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων. Γι’ αυτό και οι μαθητές Ρομά θεωρούνται ομάδες υψηλού κινδύνου στη σχολική διαρροή , αφού παρουσιάζουν σχολική αποτυχία λόγω της διαφορετικής γλώσσας, κουλτούρας, αντιλήψεων της οικογένειάς τους. Επιπλέον, αποτυγχάνουν λόγω των άσχημων συνθηκών διαβίωσης και του εκπαιδευτικού συστήματος της κυρίαρχης κοινωνίας, ενώ –επίσης- πολύ χαμηλό θεωρείται και το ενταξιακό τους επίπεδο στο σχολικό περιβάλλον.Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ποιοτική έρευνα και πιο συγκεκριμένα μία μελέτη περίπτωσης στη Ρόδο. Το δείγμα αποτελείται από εννέα γονείς Ρομά που διαμένουν είτε στον καταυλισμό στο Καρακόνερο είτε σε σπίτι. Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη και η ανάλυση αυτών έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και τα συμπεράσματα που αποβαίνουν από αυτήν.

masterThesis

School Drop-Out (EL)
Σχολική διαρροή (EL)
Rhodes (EL)
Education (EL)
Ρόδος (EL)
Roma (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Γραμματισμός (EL)
Ρομά (EL)
Πρόγραμμα εκπαίδευσης Ρομά (EL)
Roma education Program (EL)
Literacy (EL)


2015


2015-11-18T10:09:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.