Ο Εθνικισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα: η Χρυσή Αυγή ως εκλογική επιλογή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Ο Εθνικισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα: η Χρυσή Αυγή ως εκλογική επιλογή (EL)

Κέσκου, Σταυρούλα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή. (EL)

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή». Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσει πως αντιλαμβάνονται το λόγο και τη δράση της Χρυσής Αυγής οι ψηφοφόροι της, ώστε να απαντηθεί το ερώτημα γιατί η ελληνική κοινωνία κατά το διάστημα της Ελληνικής Κρίσης (2010-2015) επιλέγει να στραφεί προς τον ακραίο εθνικισμό και να υποστηρίζει με τη ψήφο του τις βίαιες πρακτικές ενός μορφώματος, νομιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις ρατσιστικές επιθέσεις, με πρόσχημα τις ακραίες συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της εμπειρικής έρευνας με ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής.
This thesis was carried out for the Postgraduate Degree Course “ Research for the Local-Social Development and Coherence ” . The topic of this assignment is to investigate how the voters of the Golden Dawn Party perceive the speech and the action of that particular party in order to be given an answer to the question “ why the Greek society during the time of the Greek Crisis (2010-2015) decided to be gravitated towards the extreme nationalism and chose to vote the violent actions of an institution/organization by legalizing (based on the votes) its racist attacks under the vail of the extreme social conditions of living due to the existence of the economic crisis. This investigation is fulfilled through the experiential research and in partnership/in cooperation with the voters of the Golden Dawn party.

masterThesis

Εθνικισμός (EL)
Criminal Organisation (EL)
Οικονομική κρίση (EL)
Financial Crisis (EL)
Nationalism (EL)
Εγκληματική οργάνωση (EL)
Χρυσή Αυγή (EL)
Golden Dawn (EL)


2015


2015-11-18T10:09:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.