Υδροδυναμική ευστάθεια και διακλαδώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥδροδυναμική ευστάθεια και διακλαδώσεις (EL)

Κυριάκη, Παρασκευή - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες. (EL)

masterThesis

Αστάθεια (EL)
Διακλάδωση (EL)
Λύσεις (EL)
Ρευστό (EL)
Stability (EL)
Differential (EL)
Sturm (EL)
Υδροδυναμική (EL)
Ευστάθεια (EL)
Poincare (EL)
Hopf (EL)
Rayleigh (EL)


2013


2015-11-18T10:20:26Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.