Κριτική ανάλυση και παράθεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την Αραβοϊσραηλινή διένεξη από το 1970 έως και το 2005

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Κριτική ανάλυση και παράθεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την Αραβοϊσραηλινή διένεξη από το 1970 έως και το 2005 (EL)

Γιαμούρη, Στυλαινή - Αλκιβιάδης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η εργασία αυτή αναλύει τις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας πάνω στην αραβοϊσραηλινή διένεξη από το 1970 έως το 2005 αφού πρώτα γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλάνο της διαμάχης, στον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου ασφαλείας, στη σχέση του συμβουλίου με την επίλυση διαφορών αλλά και με το διεθνές δίκαιο αλλά και σε κάποιες σημαντικές αποφάσεις για την έκβαση της αραβοϊσραηλινής διένεξης από το 1948 έως και τo 1969.

masterThesis

Resolutions (EL)
Arab-Israel Conflict (EL)
Secyrity Council (EL)
Αποφάσεις (EL)
Συμβούλιο Ασφαλείας (EL)
Αραβοϊσραηλινή διένεξη (EL)


2006


2015-11-18T10:26:39Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.