Ευρωπαϊκές Πολιτικές Δεύτερης Ευκαιρίας στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυρωπαϊκές Πολιτικές Δεύτερης Ευκαιρίας στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. (EL)

Τσάρπα, Ιωάννα - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

masterThesis

Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (EL)
Οικονομικά της εκπαίδευσης (EL)
Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου (EL)
Κόστος της Εκπαίδευσης (EL)
Lifelong learning (EL)
Διά βίου μάθηση (EL)
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική (EL)


2013


2015-11-18T10:26:40Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.