Η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων για την ένταξη τους στην Ε.Ε. : Η περίπτωση της Κροατίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων για την ένταξη τους στην Ε.Ε. : Η περίπτωση της Κροατίας. (EL)

Αυγερινού, Ελευθέριος - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επέφερε ραγδαίες αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την ανάδυση νέων κρατών. Ειδικότερα για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων το ζήτημα απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς φάνηκε να αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνο φορέα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά την υπόθεση εργασίας, θεωρούμε ως δεδομένο ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι προσανατολισμένες πλήρως στο στόχο τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζουμε λοιπόν την πρόοδο που διαγράφει η κάθε μια χώρα, εκπληρώνοντας τα ενταξιακά κριτήρια και υλοποιώντας τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διαπιστώσουμε τον βαθμό σύγκλισης των θεμελιωδών αξιών και αρχών της ένωσης που στόχο έχουν την πλήρη ένταξη. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κροατία, αφού έχει εκπληρώσει πλήρως τις υπερχρεώσεις της, και αναμένεται τον Ιούλιο του 2013 να αποτελέσει το εικοστό όγδοο μέλος της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτής της χώρας, εξετάζουμε το αναπάντεχο ενδεχόμενο της αναβολής της ημερομηνίας ένταξης της. Η μέθοδος προσέγγισης του θέματος γίνεται από το γενικό στο ειδικό. Στις σελίδες που ακολουθούν αρχικά αναφερόμαστε στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσω των διευρύνσεων, έπονται οι βασικότερες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της Ε.Ε. και εν συνεχεία εξετάζεται η ενταξιακή πρόοδος, που έχει επιτελέσει η κάθε χώρα ξεχωριστά, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Κροατίας. Τέλος παραθέτουμε τα συμπεράσματα και τις προσωπικές μας προβλέψεις επί του θέματος.
The end of the Cold War resulted in pelting developments in the geopolitical environment of South- East Europe due to the new states emerge. Mainly for the West Balkan countries, this issue acquired greater dimensions as they were seen to constitute a particularly dangerous vehicle for the maintenance of peace in the South- East Europe territory.Regarding the employment aspect, it is a fact that the West Balkan Countries are moving towards to be established in the European Union. We examine the progress of each state by executing the accession criteria and by materializing the necessary reforms, in order to find out the extent of convocation of the fundamental provisions that will result in an entry to the European Union. An interesting example is Croatia, a country that has fulfilled all the entry requirements and is expecting to be the twenty eighth European Union Member State, in June 2013. However, we have to bear in mind the unlike event of postponement of the ‘entry date’.The topic’s approaching method begins with general points and concludes with specific points. To the following pages we initially mention the development of the European Union through the bounds extensions, and we continue with an analysis of the most important State relationships that have been developed between the West Balkan countries and the European Union. Furthermore, we examine the progress of each State separately, after their entry in the European Union, by paying particular attention to the progress of Croatia.Finally, we express our personal conclusions and anticipations/ predictions.

masterThesis

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (π.Γ.Δ.Μ.) (EL)
Κοσσυφοπέδιο (EL)
Μαυροβούνιο (EL)
Δυτικά βαλκάνια (EL)
Κροατία (EL)
Σερβία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Αλβανία (EL)
Διεύρυνση (EL)
Γιουγκοσλαβία (EL)
Βοσνία – Ερζεγοβίνη (EL)


2013


2015-11-18T10:26:40Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.