Ο Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων για τις Επενδύσεις και την Εταιρική Σχέση Ευρώπης Μεσογείου (FEMIP)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ο Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων για τις Επενδύσεις και την Εταιρική Σχέση Ευρώπης Μεσογείου (FEMIP) (EL)

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο χρηματοδοτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: ο Ευρωμεσογειακός Φορέας Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης ο οποίος είναι γνωστός με το αγγλικό του ακρώνυμο FEMIP (Facility for Euromediterranean Investment and Partnership).Ο μηχανισμός FEMIP έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών εταίρων. Εντοπίζεται ως ένα από τα μέσα που μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών εταίρων. Στην εργασία μελετώνται τα βασικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος του εν λόγω χρηματοδοτικού μηχανισμού ενώ εξετάζονται και οι τομείς τους οποίους έχει χρηματοδοτήσει ο FEMIP στα δέκα χρόνια λειτουργίας του και είναι: η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της οικονομίας της γνώσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου.Επιπρόσθετα πραγματοποιείται μία συνολική αποτίμηση της δράσης του FEMIP την περίοδο 2002-2012 στις εννέα μεσογειακές χώρες εταίρους που χρηματοδοτεί. Το αποτέλεσμα δείχνει έναν γενικά θετικό απολογισμό αν και υπήρχαν εμπόδια τα οποία επηρέασαν αρνητικά τη δράση του όσο αφορά την αδράνεια των μεσογειακών χωρών να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και τα γεγονότα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καθώς και της αραβικής άνοιξης τα οποία άσκησαν επίδραση σε όλο το φάσμα των οικονομιών τους.

masterThesis

European Investnent Bank (EL)
ΕΤΕπ (EL)
Facility for Euromediterranean (EL)
Ευρωμεσογειακός Φορέας Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (EL)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EL)
Μεσόγειος (EL)
Ανάπτυξη (EL)
FEMIP (EL)


2013


2015-11-18T10:26:42Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.