Το Πολιτικό Ισλάμ Μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Η Στάση των ΗΠΑ και οι Επιπτώσεις της στην Ασφάλεια του Κόλπου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Το Πολιτικό Ισλάμ Μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Η Στάση των ΗΠΑ και οι Επιπτώσεις της στην Ασφάλεια του Κόλπου (EL)

Γκίκας, Αντώνιος - Ι.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα χαρακτηριστικά και η έννοια του Πολιτικού Ισλάμ, καθώς και οι συγκεκριμένες κοινωνικές, ιστορικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες αναπτύχθηκε, ενώ αναλύονται και οι διεθνείς και περιφεριεκοί παράγοντες που το επηρέασαν και το αλλοίωσαν κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, ώστε να λάβει την πολυδιάστατη μορφή την οποία έχει σήμερα. Στα πλαίσια της ανάλυσης του φαινομένου του πολιτικού Ισλάμ, εξετάζονται και τα χαρακτηριστικά της Αμερικανικής πολιτικής μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ως προς τους γεωπολιτικούς στόχους της αλλά και την ρητορική με την οποία αυτή εκδηλώνεται και κατά συνέπεια ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το Πολιτικό Ισλάμ και ο ίσλαμικός κόσμος γενικότερα από τις ΗΠΑ. Έτσι σκιαγραφείται η δυναμική της κατάστασης που επικρατεί στον Περσικό Κόλπο αλλά και τη Μέση Ανατολή γενικότερα, ως προς την εκδήλωση της πολιτικής των ΗΠΑ αναφορικά με το Πολιτικό Ισλάμ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, προκύπτει ότι το Πολιτικό Ισλάμ είναι ασύμβατο, όχι τόσο με τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της Δύσης, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά προωθούνται ή επιβάλλονται στον ισλαμικό κόσμο από τη Δύση, και συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ. Τέλος, αναλύονται συγκεκριμένα οι περιπτώσεις τριών κρατών του Περσικού Κόλπου - της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ και του Ιράν, προκειμένου να καταδειχθεί η πολυπλοκότητα και η πολλαπλότητα του Ισλάμ ως πολιτικό φαινόμενο, αλλά και να τονισθούν οι διαφορετικές τάσεις και οι αντιδράσεις που δημιουγεί η Αμερικανική πολιτική στο ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας και σταθερότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή αυτή.

masterThesis

Middle East (EL)
Μέση Ανατολή (EL)
11η Σεπτεμβρίου (EL)
Περσικός Κόλπος (EL)
Πολιτικό Ισλάμ (EL)
Political islam (EL)
Αμερικανική πολιτική (EL)
Persian Gulf (EL)
September 11 (EL)
U.S. Policy (EL)


2006


2015-11-18T10:26:43Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.