Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Ο Αραβικός Σύνδεσμος (EL)

Σκούρα, Βασιλική - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η εργασία πραγματεύεται τους λόγους που οδήγησαν τα αραβικά κράτη να δημιουργήσουν τον Αραβικό Σύνδεσμο, τους στόχους και τα μέσα που χρησιμοποίησαν. Εξετάζεται η δομή και η λειτουργία του Οργανισμού, οι συνθήκες υπό την αιγίδα του, οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε και τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Τέλος γίνεται μια αποτίμηση της λειτουργίας του και μια εκτίμηση για το μέλλον του.

masterThesis

Αραβικός Σύνδεσμος (EL)
Arab League (EL)
Αραβικά κράτη (EL)
Arab states (EL)
Περιφερειακός οργανισμός (EL)
Regional organization (EL)


2007


2015-11-18T10:26:58Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.