Η δράση της διεθνούς κοινότητας για την πρόληψη και αποτροπή της εμπορίας ανθρώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η δράση της διεθνούς κοινότητας για την πρόληψη και αποτροπή της εμπορίας ανθρώπων (EL)

Χατζημαργαρίτη, Αικατερίνη - Βασίλειος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων συνιστά μια σύγχρονη μορφή δουλείας και σφοδρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπου υποβιβάζει τα άτομα σε κατάσταση εξάρτησης με απειλές, βία και ταπείνωση. Ο διακρατικός χαρακτήρας του φαινομένου, ο αριθμός των θυμάτων, η οργανωμένη φύση των δραστηριοτήτων του και οι τρομερές συνέπειες που προκαλεί στο οικοδόμημα των κοινωνιών, το έχουν αναθέσει ως ένα από τα πιο επείγοντα παγκόσμια ζητήματα και ένα από τα πιο δύσκολα εγκλήματα για να ρυθμιστεί.Το συμπέρασμα για τα όργανα που ασχολούνται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν οδηγεί στην εξάλειψη του φαινομένου ή στην βελτίωση της αβέβαιης κατάστασης των θυμάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν και όταν τα κράτη εναρμονίσουν τα εθνικά νομικά τους συστήματα με τις διατάξεις των σχετικών κειμένων και εάν είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν με τις χώρες προέλευσης ή τις χώρες προορισμού, με έναν εποικοδομητικό τρόπο και με προθυμία να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για την αντιμετώπιση των αιτιών από την ρίζα. Τα διακρατικά προβλήματα απαιτούν και διακρατικές λύσεις. Η Ελλάδα αν και έχει εναρμονισθεί με τα αντίστοιχα κείμενα των διεθνών οργανισμών, δεν πληροί απόλυτα τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη του φαινομένου, ωστόσο καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

masterThesis

Human trafficking (EL)
Prevention (EL)
International organisations (EL)
Suppression (EL)
Διεθνείς οργανισμοί (EL)
Εμπορία ανθρώπων (EL)
Καταστολή (EL)
Πρόληψη (EL)


2010


2015-11-18T10:26:58Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.