Η Ευρώπη σε μετάβαση: οι νέες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και η συνθήκη της Λισσαβώνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η Ευρώπη σε μετάβαση: οι νέες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και η συνθήκη της Λισσαβώνας (EL)

Σαβαίδη, Έλενα - Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η παρούσα μελέτη, έχοντας ως πηγή έμπνευσης τον προβληματισμό σχετικά με «το μέλλον της Ευρώπης», επιχειρεί να προσεγγίσει το πλέον επίκαιρο ερώτημα, αν η προσφάτως τεθείσα εν ισχύ Συνθήκη της Λισσαβώνας δύναται να καταστήσει την Ευρώπη ικανή να υπερβεί τις εσωτερικές της αδυναμίες, να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και να μεταβεί ως υπολογίσιμος δρώντας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Δεδομένου ότι διανύουμε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση των διεθνικών προκλήσεων αναδεικνύουν την έννοια της αλληλεξάρτησης και επιτάσσουν την αναγκαιότητα αναζήτησης μορφών παγκόσμιας διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα εγκλωβισμένη ανάμεσα στα εθνικά της μέσα και τους παγκόσμιους στόχους της. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα αν η «Ευρώπη που θέλουμε», προκειμένου να αναδυθεί στον μεταβατικό «κόσμο που ζούμε», είναι όμοια με την «Ευρώπη που έχουμε» μετά την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

masterThesis

Νέες προκλήσεις (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
New challenges (EL)
Foreign policy (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Lisbon treaty (EL)
Συνθήκη της Λισαβόνας (EL)
Europian Union (EL)


2010


2015-11-18T10:26:58Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.