Η πολιτική αιρεσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας: η περίπτωση της Νότιας Μεσογείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η πολιτική αιρεσιμότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας: η περίπτωση της Νότιας Μεσογείου (EL)

Λαού, Μιράντα - Σταύρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της εφαρμογής του θεσμού της πολιτικής αιρεσιμότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και στόχος της είναι η άντληση συμπερασμάτων για την αποτελεσματική ή μη εφαρμογή του, εστιάζοντας στην περιοχή της νότιας Μεσογείου καθώς και η παροχή σαφών και εμπεριστατωμένων προτάσεων για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του.

masterThesis

Νότια Μεσόγειος (EL)
Political conditionality (EL)
Southern Mediterranean (EL)
Πολιτική αιρεσιμότητα (EL)
Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (EL)
European neighbourhood policy (EL)


2010


2015-11-18T10:26:59Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.