Η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και η σχέση της με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και η σχέση της με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) (EL)

Λαού, Ελένη-Λουκία - Στέφανος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η επιθυμία για μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι παρούσα από την αρχή της σύγχρονης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το 1950. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών ο στόχος αυτός έχει κάνει αργά αλλά σταθερά βήματα καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε όλο και μεγαλύτερα βήματα προς μια μεγαλύτερη συνεργασία και αλληλεγγύη στη σφαίρα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ κατοχυρώνεται η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) ως ο δεύτερος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την παρούσα συνθήκη η ΚΕΠΠΑ έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ένωσης.

masterThesis

Energy security (EL)
Ενέργεια (EL)
Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική (EL)
Ενεργειακή ασφάλεια (EL)
Energy (EL)
ΚΕΠΠΑ (EL)
European energy policy (EL)


2010


2015-11-18T10:26:59Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.