Ισλάμ, ισλαμιστές και μουσουλμάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η περίπτωση της Γαλλίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Ισλάμ, ισλαμιστές και μουσουλμάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση : η περίπτωση της Γαλλίας. (EL)

Κολλιοπούλου, Κωνσταντίνα - Σπυρίδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές, Οικονομικές και διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Η εργασία ασχολείται με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την συμβίωση του αραβομουσουλμανικού στοιχείου με τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στις κοινωνίες υποδοχής τους και ειδικότερα στη Γαλλία.

masterThesis

Muslims (EL)
Μουσουλμάνοι (EL)
Islam (EL)
Europe (EL)
Ισλάμ (EL)
Γαλλία (EL)
Ευρώπη (EL)
France (EL)


2007


2015-11-18T10:27:03Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.