Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος, οι προοπτικές επίλυσης και η διεθνής πρακτική όσον αφορά τα κράτη της Μεσογείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος, οι προοπτικές επίλυσης και η διεθνής πρακτική όσον αφορά τα κράτη της Μεσογείου (EL)

Δημητρόπουλος, Φώτιος - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Πολιτικές,Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο. (EL)

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι θαλάσσιες ζώνες, ιδιαίτερα δε η αιγιαλίτιδα ζώνη και η υφαλοκρηπίδα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για ένα παράκτιο κράτος.Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξεταστεί το πρόβλημα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας και να αναλυθούν οι προοπτικές επίλυσής του.Στη συνέχεια,γίνεται μία αποτίμηση των πιθανών σεναρίων επέκτασης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης, ώστε να καταδειχθούν όλα τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα μετά από μία τέτοια ενέργεια.Τέλος, στην παρούσα εργασία διερευνούνται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι πιθανή η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων με τη γειτονική Τουρκία στο καθορισμό ενός εξωτερικού ορίου ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης, αποδεκτού και από τα δύο παράκτια κράτη.

masterThesis

Commercial relations between Greece and Turkey (EL)
Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (EL)
Υφαλοκρηπίδα (EL)
Σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας (EL)
Continental shelf (EL)
Temtorial waters (EL)
Aegean Sea (EL)
Low of the sea (EL)
Αιγιαλίτιδα ζώνη (EL)


2010


2015-11-18T10:27:06Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.