Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα Vanet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα Vanet (EL)

Ντούβος, Στυλιανός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Μελετούνται οι μηχανισμοί ασφάλειας σε περιβάλλοντα vanet, οι ευπάθειες που παρουσιάζουν αυτοί καθώς και οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν.

masterThesis

Ασφάλεια (EL)
Privacy (EL)
Οχήματα (EL)
Ιδιωτικότητα (EL)
Vanet (EL)
Security (EL)


2009


2015-11-18T10:40:10Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.