Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τους κινδύνους του διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τους κινδύνους του διαδικτύου (EL)

Σκάλκος, Ανδρέας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Τα τελευταία χρόνια οι κίνδυνοι του Διαδικτύου και η αντιμετώπισή τους έχει αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί τις οργανωμένες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ε.Ε έχει ανακηρύξει τη 10η Φεβρουαρίου του 2009 ως την «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» στα πλαίσια μια γενικότερης εκστρατείας με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους στην υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, ούτως ώστε να επωφεληθούν από τις δυνατότητές του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5 – 13 ετών που έρχονται σε επαφή με το Διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διδαχτούν τα παιδιά από μικρές ηλικίες ότι όπως «δεν ανοίγουμε την πόρτα σε ξένους», έτσι δεν «ανοίγουμε URLs τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα». Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό λογισμικό προσιτό σε άτομα μικρής ηλικίας το οποίο διδάσκει μέσω παιχνιδιού τον τρόπο που είναι δυνατόν να αποφεύγουμε τον κίνδυνο που προέρχεται από το phishing.

masterThesis

Σημασιολογικές επιθέσεις (EL)
Semantic attacks (EL)
Διαδίκτυο (EL)
Phishing (EL)
Κίνδυνος (EL)
Games (EL)
Παιχνίδια (EL)
Παιδιά (EL)
Internet (EL)
Children (EL)


2009


2015-11-18T10:40:10Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.