Αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων ηλεκτρονικής συμμετοχής του Ελληνικού Κοινοβουλίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων ηλεκτρονικής συμμετοχής του Ελληνικού Κοινοβουλίου (EL)

Ζόγκας, Νικόλαος - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνει μια πλήρης μελέτη τόσο στο τομέα της δημόσιας συμμετοχής, όσο και στον τομέα της ηλεκτρονικής συμμετοχής. Θα δοθούν οι ορισμοί και οι διαστάσεις της δημόσιας και ηλεκτρονικής συμμετοχής, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Θα αναλυθεί το Ευρωπαικό κοινοτικό πρόγραμμα LEX-IS καθώς και η Ελληνική πιλοτική εφαρμογή του στο Ελληνικο Κοινοβούλιο πάνω στο σχέδιο νόμου περι του συμφώνου «Ελεύθερης Συμβίωσης». Κατόπιν της ανάλυσης και της περιγραφής θα αξιολογηθεί η πιλοτική εφαρμογή σε τρεις φάσεις. Ποσοτικά, Ποιοτικά και Ανάλυση του δέντρου συζήτησης. Τέλος θα γίνει μια σύνθεση των αξιολογήσεων και θα βγουν κάποια πρώτα αποτελέσματα για την λειτουργικότητα της πιλοτικής πλατφόρμας καθώς και για κάποιες μελλοντικές πιθανές βελτιώσεις της.

masterThesis

Evaluation (EL)
Participation (EL)
Αξιολόγηση (EL)
Δημόσια συμμετοχή (EL)
Δέντρο συζήτησης (EL)
Ηλεκτρονική συμμετοχή (EL)
Qualitative (EL)
Πιλοτικό πρόγραμμα (EL)
Lex-IS (EL)
Ποιοτική αξιολόγηση (EL)
Σχηματικές απεικονίσεις (EL)
Ποσοτική αξιολόγηση (EL)
Quantitative (EL)
Discussion tree (EL)
Visualizations (EL)


2009


2015-11-18T10:40:14Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.