Εργαστηριακή φυσικοχημική μελέτη-διερεύνηση έξι ανόργανων μεταλλικών ομοιοπαθητικών φαρμάκων και των δυναμοποιήσεών τους σε διαλύματα πέραν του Αvogadro / Δημήτρης Καλλιαντάς ; επιβλέπουσα: Χάιδω-Στεφανία Καραγιάννη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Εργαστηριακή φυσικοχημική μελέτη-διερεύνηση έξι ανόργανων μεταλλικών ομοιοπαθητικών φαρμάκων και των δυναμοποιήσεών τους σε διαλύματα πέραν του Αvogadro / Δημήτρης Καλλιαντάς ; επιβλέπουσα: Χάιδω-Στεφανία Καραγιάννη (EL)

Καλλιαντάς, Δημήτρης - Μελέτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική. (EL)

masterThesis

Dynamization (EL)
Avogadro's law (EL)
Υψηλές αραιώσεις (EL)
High dilutions (EL)
Ομοιοπαθητική (EL)
Δυναμοποίηση (EL)
Νόμος Avogadro (EL)
Black box (EL)
Φάρμακο (EL)
Μαύρο κουτί (EL)
Homeopathy (EL)
Remedy (EL)


2012


2015-11-18T10:41:55Z

Σύρος



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.