Το αδίκημα της πρόκλησης ναυαγίου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Το αδίκημα της πρόκλησης ναυαγίου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο (EL)

Παραδείσης, Νικόλαος

aegean

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η ειδική υπόσταση του αδικήματος της πρόκλησης ναυαγίου ΠΚ 277, 278.Προτού εξετασθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά του αδικήματος και η συμπεριφορά του δράστη σε σχέση με την περί ου ο λόγος εγκληματική πράξη, θα επιχειρηθεί μία εισαγωγή γενικά στα «κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα» του Δεκάτου Τρίτου Κεφαλαίου του Ποινικού μας Κώδικα, για να δούμε το έγκλημα στο γενικότερό του πλαίσιο, με βάση την συστηματική του κατάταξη και την σχέση του με άλλα αδικήματα του Ποινικού μας Κώδικα.Συγκεκριμένα, για να αποσαφηνίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αδικημάτων, που τα καθιστούν «κοινώς επικίνδυνα», θα προσφύγουμε στην θεμελιώδη έννοια του Ποινικού Δικαίου ήτοι αυτή του εννόμου συμφέροντος, για να ανιχνεύσουμε το περιεχόμενό του, όσον αφορά τα εν λόγω εγκλήματα. Τι προστατεύουν, ποιό είναι το συμφέρον, ο λόγος που ο ποινικός νομοθέτης «ενδιαφέρεται» γι’ αυτά τα αδικήματα; Διαφέρει το προστατευόμενο έννομο συμφέρον εδώ στο σχετικό Κεφάλαιο του Ποινικού μας Κώδικα από άλλα Κεφάλαια;Στο κυρίως μέρος της εργασίας μας θα αναλύσουμε τις σχετικές έννοιες που απαρτίζουν από τη μία την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, όπως πλοίο, πρόκληση, προσάραξη, βύθιση, δυνατότητα δημιουργίας κοινού κινδύνου και από την άλλη την υποκειμενική με δόλο ΠΚ 277 ή αμέλεια ΠΚ278.Έπειτα, θα δούμε μορφές εμφάνισης του εγκλήματος της πρόκλησης ναυαγίου είτε τελεσθέντος με απόπειρα είτε συρρέοντος με άλλαΤέλος, θα παραθέσουμε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ναυαγίων, που απασχόλησαν εκτός από τα ποινικά δικαστήρια σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ίδια την κοινή γνώμη, για να δούμε λεπτομερέστερα την εφαρμογή των εν λόγω ποινικών διατάξεων.

masterThesis

Προσάραξη (EL)
Κοινός Κίνδυνος (EL)
Common Danger (EL)
Βύθιση (EL)
Sinking (EL)
Stranding (EL)


2012


2015-11-18T10:47:21Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.