Η εικόνα του εφοπλισμού μέσα από την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή των ετών 1967-1974

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Η εικόνα του εφοπλισμού μέσα από την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή των ετών 1967-1974 (EL)

Κάκκαρης, Ιωάννης

aegean

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση και τη σκιαγράφηση της εικόνας του ελληνικού εφοπλισμού μέσα από την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή κατά την περίοδο των δικτατορικών κυβερνήσεων από το 1967 ως το 1974. Σύμφωνα με τη δομή της η εργασία περιλαμβάνει τρία κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος εισάγει τον αναγνώστη στο προς διερεύνηση θέμα, περιγράφοντας το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της ελληνόκτητης ναυτιλίας της εποχής, καθώς και στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην πορεία της έρευνας. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η ανάλυση ενός προς ενός των εφοπλιστικών ρόλων στην κινηματογραφική παραγωγή της εποχής και μια γενικότερη ανάλυση πάνω σε ζητήματα σχέσεων του εφοπλισμού με την κοινωνία, το κράτος και τη ναυτεργασία. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του παρόντος πονήματος επιχειρείται στατιστική απεικόνιση και εκτίμηση των ευρημάτων της έρευνας καθώς και η συνολική αποτίμηση της με την συγγραφή και την συγκέντρωση των συμπερασμάτων που προκύπτουν απ’ την έρευνα αυτή.

masterThesis

Ελληνικός κινηματογράφος (EL)
Dictatorship (EL)
Shipowner (EL)
Image (EL)
Δικτατορία (EL)
Eικόνα (EL)
Cinema (EL)
Εφοπλισμός (EL)


2012


2015-11-18T10:47:22Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.