Τα πληροφοριακά συστήματα στα λιμάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Τα πληροφοριακά συστήματα στα λιμάνια (EL)

Πουλή, Βαρβάρα

aegean

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αλλάξει πολλά στο χώρο των μεταφορών και ιδιαίτερα στα θαλάσσια λιμάνια. Τις αιτίες τις εντοπίζουμε στην τεράστια ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και στην εκτεταμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, που έρχονται από νέες περιοχές και από μεγαλύτερες αποστάσεις. Στα θαλάσσια λιμάνια, υπήρξε μια αυξανόμενη κυκλοφορία προϊόντων, που συνοδεύτηκε από βαθιές δομικές αλλαγές στην υπερπόντια ναυτιλία και στη διαχείριση φορτίου, όπως επίσης και από αυξανόμενη εκβιομηχάνιση. Τα λιμάνια χρειάστηκε να αντιδράσουν και εξακολουθούν να το κάνουν. Μια από τις αντιδράσεις ήταν η οργάνωση της διεύθυνσης προσωπικού και της εκπαίδευσης των απασχολουμένων. Εγκαινιάστηκαν η σύγχρονη τεχνολογία, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι εργασίας, που δεν συγκρινόταν πλέον με εκείνες των προηγούμενων χρόνων. Η παραγωγή στα λιμάνια κατευθύνεται όλο και περισσότερο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και η επεξεργασία των πληροφοριών και τα έγγραφα διεκπεραιώνονται επίσης από τα συστήματα πληροφορικής.

masterThesis

Πληροφοριακά συστήματα (EL)
Λιμάνι (EL)
Port (EL)


2012


2015-11-18T10:47:23Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.