Ναυτική εκπαίδευση και συγκριτική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Ναυτική εκπαίδευση και συγκριτική μελέτη (EL)

Μιχαλιός, Γεώργιος

aegean

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών βασιζόμενη κυρίως στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών ορισμένων σπουδαίων ναυτικών σχολών ανά τον κόσμο. Αρχικά αναλύεται το ναυτικό επάγγελμα και οι ιδιαιτερότητες που αυτό έχει ,έπειτα αναπτύσσεται η σπουδαιότητα της ναυτικής εκπαίδευσης και η σημασία της εκπαίδευσης επί του πλοίου και δίνεται το πλαίσιο των συμβάσεων που διέπουν την ναυτική εκπαίδευση. Το πιο σπουδαίο κομμάτι της μελέτης είναι η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημιών και η ένταξη του εκπαιδευτικού πλοίου ως περιουσιακό στοιχείο της σχολής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύεται κάθε σχολή ξεχωριστά και κατατάσσεται ανάλογα με το πώς τοποθετεί την εκπαίδευση επί του πλοίου στην εκπαιδευτική διαδικασία κατηγοριοποιώντας τις σχολές ανάλογα με το αν εκπαιδεύουν τους δόκιμους τους σε ιδιόκτητα πλοία η σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας και σε τι βαθμό γίνεται αυτό. Έπειτα καταγράφεται η Ελληνική περίπτωση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση το πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών ακαδημιών εμπορικού ναυτικού και τέλος γίνεται η αθροιστική καταγραφή των σχολών που μελετήθηκαν και γίνεται η συγκριτική μελέτη τους ανάλογα με τα κριτήρια που ορίστηκαν.

masterThesis

Εκπαιδευτικό πλοίο (EL)
Ναυτική εκπαίδευση (EL)
Maritime education (EL)
Maritime academy (EL)
Ναυτικές ακαδημίες (EL)
Training ship (EL)


2012


2015-11-18T10:47:23Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.