Πράσινες κατασκευές στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Πράσινες κατασκευές στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (EL)

Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης

aegean

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με πράσινες κατασκευές οι οπόιες μπορούν να εφαρμοστούν στη ναυτιλία και στα ναυπηγεία, π. χ. πλωτές ανεμογεννήτριες και αναλύει τα οφέλη από αυτές τις εφαρμογές

masterThesis

Ναυτιλία (EL)
Πράσινες κατασκευές (EL)
Shipyard (EL)


2012


2015-11-18T10:47:24Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.