Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων στους ελληνικούς λιμένες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων στους ελληνικούς λιμένες (EL)

Καραμίγκου, Άννα

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο θέμα το διαχωρισμό των εννοιών μάρκετινγκ- δημοσίων σχέσεων, την ανάδειξη των στρατηγικών δημοσίων σχέσεων που εφαρμόζουν οι ελληνικοί οργανισμοί λιμένων καθώς και τις αντιλήψεις του Οργανισμού σχετικά με τις στρατηγικές επικοινωνίας βάσει ερωτηματολογίου.

masterThesis

Public relations (EL)
Communications Strategy (EL)
Δημόσιες σχέσεις (EL)
Μάρκετινγκ (EL)
Ελληνικά Λιμάνια (EL)
Στρατηγικές Επικοινωνίας (EL)
Greek ports (EL)
Marketing (EL)


2012


2015-11-18T10:47:24Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.