Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη σύμβαση του δίκαιου της θάλασσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη σύμβαση του δίκαιου της θάλασσας (EL)

Αποστολίδη, Ευαγγελία

aegean

Η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας (1982) αποτελεί ένα από τα πιο κατανοητά και καλογραμμένα διεθνή κανονιστικά κείμενα, που βρίσκονται σήμερα εν ισχύ. Αποτελεί την κωδικοποίηση εθιμικών κανόνων του δικαίου της θάλασσας αλλά και επίσημων νομικών συμφωνιών, απαραίτητη για να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο διεθνές περιβάλλον.Η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας διασφαλίζει πολλές ελευθερίες, όπως το δικαίωμα ναυσιπλοΐας στην ανοιχτή θάλασσα, δικαιώματα διόδου των πλοίων μέσω διεθνών πορθμών, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και τα χωρικά και αρχιπελαγικά ύδατα των κρατών. Απαγορεύει, επίσης, ορισμένες παράνομες δραστηριότητες, όπως την πειρατεία, το δουλεμπόριο, τη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτροπικών ουσιών, δίνοντας, παράλληλα στα συμβαλλόμενα κράτη το δικαίωμα να παρεμβαίνουν και να σταματούν τέτοιου είδους δραστηριότητες.Παρότι, όμως, οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της Σύμβασης το 1982 έγιναν με την υποστήριξη τριών αμερικανικών κυβερνήσεων, εντούτοις , οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν την έχουν μέχρι σήμερα υπογράψει!Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, αφού παρουσιασθεί εξελικτικά το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, να αναλυθούν οι λόγοι που οδήγησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μη επικύρωση της Σύμβασης και να εκτεθούν οι απόψεις τόσο των υποστηρικτών όσο και των πολέμιων αυτής, ώστε, με την ταυτόχρονη παρουσίαση του πολιτικού παρασκηνίου, να οδηγηθούμε στα τελικά συμπεράσματα.

masterThesis

ISC (EL)
EEZ (EL)
AOZ (EL)
ΔΕΒ (EL)
Seabed (EL)
Βυθός (EL)


2006


2015-11-18T10:47:25Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.