Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Κινητό εμπόριο (M-Commerce) (EL)

Γαντζούδη, Βασιλική

aegean

Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να ερευνηθεί και να παρουσιαστεί ο αριθμός των πιθανών ζητημάτων του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου. Το κινητό εμπόριο είναι η πιο πρόσφατη υψηλή τεχνολογία, που μετατρέπει τα προηγμένα κινητα τηλέφωνα και τα PDAs σε συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή.Το κινητό εμπόριο αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και περιλαμβάνει ένα πλήθος νεων εφαρμογών, υπηρεσιών, επιχειρησιακών προτύπων και τεχνολογικών λύσεων. Το κινητό εμπόριο αποτελεί και έναν τομέα του M-business. Για το σκοπό αυτό η έρευνα αυτή επικεντρώνεται τόσο στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το κινητό εμπόριο, καθώς και στα ζητήματα ασφάλειας που εφαρμόζει. Τέλος το κινητό εμπόριο δραδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση επιχειρησιακών συναλλαγών.

masterThesis

M-payment (EN)
Ασφάλεια (EN)
E- commerce (EN)
M-commerce (EN)


2003


2015-11-18T10:47:27Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.