Παραγωγικότητα, ως δείκτης αποδοτικότητας, στον κατασκευαστικό κλάδο: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Παραγωγικότητα, ως δείκτης αποδοτικότητας, στον κατασκευαστικό κλάδο: η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Γιανναράκης, Γρηγόριος

aegean

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας αποτελεί για τις σύγχρονες κατασκευαστικές εταιρείες σημείο αυξανόμενου ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας οφείλουν να αναπτύξουν συστήματα μέτρησης της αποδοτικότητας τους. Έχουν προταθεί πλειάδα συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας από διάφορους μελετητές και οργανισμούς του κατασκευαστικού χώρου. Ο Καγιόγλου και λοιποί, (2000) κατατάσσουν την παραγωγικότητα ως δείκτη ανταγωνιστικότητας καθώς αναφέρονται στο πρόγραμμα καλύτερης πρακτικής του Ηνωμένου βασιλείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σύγχυση στον ορισμό της παραγωγικότητας. Ανάλογα σε ποιον κλάδο αναφέρεται η παραγωγικότητα, διατυπώνεται ο ανάλογος ορισμός. Οι εταιρείες αξιολογούν την σημασία του κάθε τομέα σχετικά με την παραγωγικότητα με υψηλό, μέτριο και χαμηλό. Η υψηλή αξιολόγηση σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια λειτουργεί θετικά προς την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ η χαμηλή αξιολόγηση δεν προσδίδει ικανοποιητικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. Κανένας παράγοντας (και για τις δύο κατηγορίες εταιρειών) δεν έχει αξιολογηθεί ως μικρής σημασίας για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Τα περιθώρια βελτίωσης των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι μεγαλύτερα για τις μη εισηγμένες κατασκευαστικές εταιρείες στο Χ.Α.Α καθώς σχεδόν όλοι οι παράγοντες, πλην της εργασίας, χαρακτηρίζονται ως μέτριοι-δηλαδή χρήζουν βελτίωσης. Τα περιθώρια βελτίωσης της παραγωγικότητας για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α είναι μικρότερα καθώς τέσσερις από τους παράγοντες χαρακτηρίζονται υψηλοί και πέντε μέτριοι.Οι κατασκευαστικές εταιρείες στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους είναι πρόθυμες σε ποσοστό 86% για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α και 55% για τις μη εισηγμένες, να λειτουργούν ως μέλη μίας ομάδας η οποία εντοπίζει προβλήματα παραγωγικότητας. Με το ίδιο ποσοστό οι μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α προτείνουν την δημιουργία ενός προϊόντος (ή σχεδίου) με σκοπό την βελτίωση της κατασκευαστικής παραγωγικότητας και την παρακολούθηση σεμιναρίων και συναντήσεων προς τον σκοπό αυτό.

masterThesis

Productivity (EL)
Measure of performance (EL)
Key performance indicators (EL)
Δείκτες αποδοτικότητα (EL)
Μέτρηση της αποδοτικότητας (EL)
Παραγωγικότητα (EL)


2005


2015-11-18T10:47:27Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.