Η χρήση του internet (WEB 2.0) ως μέσο ενημέρωσης έναντι των άλλων μέσων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Η χρήση του internet (WEB 2.0) ως μέσο ενημέρωσης έναντι των άλλων μέσων (EL)

Λιάπη, Αναστασία - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η εργασία που ακολουθεί σχετίζεται με την χρήση του Internet κα συγκεκριμένα των σύγχρονων μορφών του Internet (Web 2.0), ως μέσο ενημέρωσης έναντι των άλλων. Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της εμφάνισης, της πορείας και κατά συνέπεια της εξέλιξης του Internet καταλήγοντας στις μέρες μας, όπου το διαδίκτυο έχει εισέλθει ολοκληρωτικά στη καθημερινότητα μας με τις νέες εφαρμογές και υπηρεσίες του. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την μυστικότητα που παρέχουν στους χρήστες οι νέες εφαρμογές και οι online αγορές. Ποιες από τις πληροφορίες που ζητούνται από τους καταναλωτές καταθέτονται με δυσκολία και διστακτικά και ποιες χωρία ανησυχία. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η κατάσταση στις μέρες μας. Γίνεται σύγκριση του Internet με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατατίθενται έρευνες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό. Φτάνοντας στα τελευταία κεφάλαια, καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που προέκυψαν τόσο από την θεωρητική ανάλυση όσο και από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε δείγμα 100 ατόμων. Η στατιστικά ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, απεικονίζεται σε πίνακες και διαγραμματικά. Συμπερασματικά, στόχοι της έρευνας είναι: Να ερευνήσει τις προτιμήσεις των ατόμων σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης τους. Να διαπιστώσει αν οι χρήστες του διαδικτύου μένουν ενήμεροι και ακολουθούν τις νέες εξελίξεις, καθώς και αν η ανησυχία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων εξαρτάται από τους προγενέστερους παράγοντες της ευπάθειας, του ελέγχου και του τύπου της πληροφορίας. Να μελετήσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ της ανησυχίας που εκφράζουν τα άτομα για την ιδιωτική ζωή τους και της εμπιστοσύνης που έχουν στο διαδίκτυο. Να εξετάσει αν η εμπιστοσύνη επηρεάζει τη στάση που διαμορφώνει ο καταναλωτής για την αγορά του διαδικτύου. Να διερευνήσει την επίδραση ή όχι της στάσης του καταναλωτή στην υλοποίηση της αγοράς.

masterThesis

Web 2.0 (EL)
Διαδίκτυο (EL)
MME (EL)
Media (EL)
Internet (EL)


2010


2015-11-19T10:35:38Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.