Προγραμματισμός παραγωγής "φόρτιση μηχανών"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Προγραμματισμός παραγωγής "φόρτιση μηχανών" (EL)

Αραβοσιτάς, Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η εργασία αυτή αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση στο επιστημονικό πεδίο που αφορά τον προγραμματισμό και την οργάνωση της παραγωγής των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες. Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στάδια του Προγραμματισμού της Παραγωγής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε ένα από αυτά, το στάδιο του Χρονικού ή Βραχυπρόθεσμου Προγραμματισμού. Στο επιστημονικό περιεχόμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας μπορεί κανείς να αναζητήσει πολλές μεθόδους για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Με τη χρήση εργαλείων της Επιχειρησιακής Έρευνας επιδιώκεται η πρακτική αντιμετώπιση ενός βασικού προβλήματος του Χρονικού Προγραμματισμού που είναι η Φόρτιση των Μηχανών. Στο επιστημονικό περιεχόμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας μπορεί κανείς να αναζητήσει πολλές μεθόδους για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Με τη χρήση εργαλείων της Επιχειρησιακής Έρευνας επιδιώκεται η πρακτική αντιμετώπιση ενός βασικού προβλήματος του Χρονικού Προγραμματισμού που είναι η Φόρτιση των Μηχανών. Το πρόβλημα της Φόρτισης των Μηχανών προσεγγίζεται με ένα συνδυασμό εργαλείων. Το βασικότερο είναι η κατασκευή ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου, ο οποίος μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία (σειρά λογικών ενεργειών, κρίσεων και αλληλένδετων αποφάσεων) καταλήγει στο τελικό αποτέλεσμα δίνοντας λύση στο πρόβλημα. Ο αλγόριθμος όμως εφαρμόζεται σε πλήρη στην πλήρη του ανάπτυξη με τη χρήση κάποιων δεικτών. Ο πιο απλός από αυτούς περιλαμβάνει μόνο της έννοια της απόδοσης (αναφορά). Σαν επέκταση του δείκτη αυτού κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν άλλοι δύο δείκτες, οι οποίοι εκτός από την έννοια της απόδοσης χρησιμοποιούν την επίδραση του χρόνου παραγωγής και του χρονικού περιθωρίου που είναι διαθέσιμο.

masterThesis

Παραγωγή (EL)
Production (EL)
Προγραμματισμός (EL)
Φόρτιση Μηχανών (EL)
Scheduling (EL)
Planning (EL)


2004


2015-11-19T10:35:40Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.