Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Ανάπτυξη νέων προϊόντων (EL)

Δαμαλά, Μαρία - Στυλιανός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται όλα τα στάδια τις διαδικασίας ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Αρχικά ορίζεται η έννοια προϊόν και νέο προϊόν και αναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και οι ανάγκες του. Έπειτα παρουσιάζονται ένα προς ένα τα στάδια από την γεννηση τις ιδέας μέχρι την υιοθέτηση του προϊόντος από τον καταναλωτή. Το δεύτερο μέρος τις εργασίας αφορά μια μελέτη περίπτωσης και συγκεκριμένα πώς αναπτύσσονται νέα προϊόντα στα πλαίσια τις εταιρίας "MEDITTERA" Α.Ε. Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά όλα τα στάδια που η εταιρία ακολουθεί για να αναπτύξει ένα νέο προϊόν.
In this project there are presented all the steps of the new product development. Firstly, there is a definition of the product and of the new product and a research of the consumer behavior and his needs. Afterwards, there are presented all the steps from the birth of the idea of a new product to the final adoptation of it from the consumers. The second part of the project has to do with a case study and especially with the ways that medittera a.e develops new products. In this part there are also presented all the steps that the company makes in order to develop a new product.

masterThesis

Ανθρώπινες ανάγκες (EL)
Ανάπτυξης (EL)
Innovation (EL)
Development process (EL)
Διαδικασία (EL)
Human needs (EL)
Ανάπτυξη προϊόντος (EL)
Συμπεριφορά καταναλωτή (EL)
Consume behavior (EL)
Καινοτομία (EL)
Product development (EL)


2005


2015-11-19T10:35:41Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.