Διοίκηση ολικής ποιότητας στις μονάδες υγείας. Το παράδειγμα του νοσοκομείου Sankt Josef στο Xanten της Γερμανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιοίκηση ολικής ποιότητας στις μονάδες υγείας. Το παράδειγμα του νοσοκομείου Sankt Josef στο Xanten της Γερμανίας (EL)

Καλούση, Μελπομένη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Τα σύγχρονα νοσοκομεία αποτελούν πολύπλοκους και συνεχώς εξελισσόμενους οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, στην δεκαετία του ΄90 η νέα σχολή management εισήγαγε και στον χώρο της υγείας διάφορες τεχνικές ποιότητας με γενικό στόχο την μεγιστοποίηση της άξιας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το γεγονός ότι σήμερα όλο και περισσότερες μονάδες υγείας αντιλαμβάνονται την ανάγκη για εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ικανοποίηση τόσο του εξωτερικού πελάτη (ασθενή), όσο και του εσωτερικού (εργαζόμενου). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται εφαρμοσμένα μοντέλα διοίκησης ολικής ποιότητας από τον διεθνή ιατρικό χώρο.

masterThesis

Διοίκηση ολικής ποιότητας (EL)
Hospitals (EL)
Healthcare services (EL)
Quality Improvement (EL)
Μονάδες υγείας (EL)
Quality (EL)
Ποιότητα (EL)
Νοσοκομεία (EL)
Total quality management (EL)
Συνεχής βελτίωση ποιότητας (EL)


2005


2015-11-19T10:35:43Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.