Κριτική παρουσίαση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 3 "Επιχειρηματικές Συνενώσεις" και σύγκρισή του με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Κριτική παρουσίαση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 3 "Επιχειρηματικές Συνενώσεις" και σύγκρισή του με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 (EL)

Κυδωνάκη, Γεωργία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Γενική παρουσίαση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 3 Επιχειρηματικές Συνενώσεις και σύγκρισή του με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 το οποίο καταργήθηκε (αντικειμενικοί στόχοι ΔΠΧΠ 3 και ΔΛΠ 22, μέθοδοι λογιστικοποίσης κατά το ΔΠΧΠ 3 και βασικές διαφορές των δύο Προτύπων).

masterThesis

ΔΛΠ 3 (EL)
ΔΛΠ 22 (EL)


2005


2015-11-19T10:35:43Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.