Αναφορές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων: διερεύνηση της άποψης των εργαζομένων και των ανωτέρων στελεχών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Αναφορές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων: διερεύνηση της άποψης των εργαζομένων και των ανωτέρων στελεχών (EL)

Τσίπηρας, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να μελετήσει τα χαρακτηριστικά και τις αντιλήψεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, καθώς επίσης τις επιπτώσεις και τις τάσεις που δημιουργούνται. Μέχρι πρόσφατα οι επιχειρήσεις δεν έδιναν σημασία στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), αλλά σήμερα, ένα μεγάλο ποσοστό υποστηρίζει το θεσμό αυτό. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις γιατί οι καταναλωτές είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα αειφορίας. Συνεπώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να αγνοούν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Ίσα ίσα προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να αναδεικνύουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, επιδεικνύοντας επιχειρηματική ηθική και υιοθετώντας σωστή επικοινωνιακή στρατηγική. Η οικονομική κρίση έχει σε ένα βαθμό «υποχρεώσει» τις επιχειρήσεις να προβάλλουν έντονα τις δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να δείξουν πόσο στηρίζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όπως έχει αποδειχθεί, οι εταιρείες που αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην προώθηση και δημοσιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των προγραμμάτων τους αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα σε σχέση με εκείνες που δεν έχουν ιδιαίτερα ορατά προγράμματα. Το σίγουρο είναι ότι η επιχείρηση που έχει όραμα και στόχους πέρα από κέρδη και προϊόντα κερδίζει την αποδοχή και κατ επέκταση την υποστήριξη του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών. Η ίδια λογική αφορά και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο ναυτιλιακός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για αυτό η διπλωματική εργασία διερευνά τη στάση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων απέναντι στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις κοινωνικές πρακτικές που υιοθετούν, τα αποτελέσματα τους και τις μελλοντικές προοπτικές.

masterThesis

Corporate social responsibility (EL)
Maritime (EL)
Εργαζόμενοι (EL)
Employees (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)
Ναυτιλιακός κλάδος (EL)


2015


2015-11-19T10:35:43Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.