Ο ρόλος της γυναίκας στη διαφήμιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Ο ρόλος της γυναίκας στη διαφήμιση (EL)

Μαυραγάνη, Ελένη - Παντελής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Σε αυτήν την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί, το πώς προβάλλεται η γυναίκα στη διαφήμιση. Κάναμε τόσο πρωτογενή έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων και την προβολή διαφημιστικού βίντεο, όσο και δευτερογενή έρευνα βασισμένη σε βιβλιογραφική μελέτη. Προσπαθήσαμε να μελετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο που η διαφήμιση «χρησιμοποιεί» τη γυναίκα.Η γυναίκα επειδή είναι το έμβλημα της καταναλωτικής δυνατότητας και ο κατ’εξοχήν καταναλωτής της κοινωνίας, είναι ο πιο αποτελεσματικός πωλητής των αγαθών. Σε όλες τις στατιστικές έρευνες, γίνεται ξεκάθαρο ότι είναι αποτελεσματικό διαφημιστικό κόλπο, η εικόνα μιας ελκυστικής γυναίκας καθισμένη στο φτερό ενός καινούριου αυτοκινήτου, ή θρονιασμένη στο πίσω κάθισμα φορτωμένη με εκτυφλωτικά κοσμήματα. Οτιδήποτε πάντως κι αν κάνει, η παρουσία της συντελεί στην πώληση του προϊόντος.Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόλο της γυναίκας αναφερθήκαμε και στον ρόλο του άντρα, στις σχέσεις των δύο φύλλων αλλά και στο πώς προβάλλονται τα παιδιά στις διαφημίσεις. Κάναμε έρευνα μοιράζοντας ερωτηματολόγια σε συνδυασμό με την προβολή διαφημιστικού βίντεο. Οι παρατηρήσεις μας από τα ερωτηματολόγια συμπίπτουν με τα γενικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε από τη βιβλιογραφική μελέτη. Τέλος, παραθέτουμε κάποιους πίνακες και ορισμένες εικόνες ενδεικτικές των ρόλων που προβάλλονται τόσο οι γυναίκες όσο και τα δύο φύλλα στις διαφημίσεις, σύμφωνες πάντα με τα στερεότυπα της εποχής μας.

masterThesis

Ρόλος γυναίκας (EL)
Χρήση δύο φύλων (EL)
Διαφήμιση (EL)
Έρευνα (EL)
Ρόλος παιδιού (EL)
- (EL)


2005


2015-11-19T10:35:44Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.