Η διαφήμιση και ο ρόλος που διαδραματίζει στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διαφήμιση και ο ρόλος που διαδραματίζει στις επιχειρήσεις (EL)

Μαυραγάνη, Δήμητρα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η διαφήμιση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη θετική πορεία της επιχείρησης. Αρχικά, αναφερόμαστε γενικά στη διαφήμιση και στον τρόπο που εντάσσεται αυτή στο χώρο του Μάρκετινγκ, στο μίγμα Μάρκετινγκ, στους στόχους και στη σημασία της.Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυτικά τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός. Περιγράφουμε τον τρόπο που δημιουργείται η διαφήμιση στην επιχείρηση, τον τρόπο που επιλέγονται τα προϊόντα που θα διαφημιστούν, το κοινό που αυτή απευθύνεται, όπως επίσης και την επίδρασή της στην αξία του προϊόντος, στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Ακόμη γίνεται αναφορά στην παραπλανητική διαφήμιση και στα κριτήρια ελέγχου αυτής, στο κόστος των διαφημιστικών μέσων, στην ανάλυση της διαφημιστικής δαπάνης ανά κύριο διαφημιστικό μέσο και ανά κατηγορία προϊόντων, στον προϋπολογισμό της διαφήμισης καθώς και στις μεθόδους για τον καθορισμό αυτού.Κλείνοντας, αναφερόμαστε στα υπέρ και τα κατά της διαφήμισης, στην αποτελεσματικότητά της και στα συμπεράσματα που καταλήξαμε αφού ολοκληρώσαμε τη βιβλιογραφική μας έρευνα.

masterThesis

Ορισμός διαφήμιση (EL)
Κόστος διαφημίσεων (EL)
Διαφημιστικά μέσα (EL)
Διαφήμιση στην επιχείρηση (EL)
Αποτελεσματικότητα (EL)


2005


2015-11-19T10:35:44Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.