Χαρακτήρες και πλοκή στη μυθοπλασία για εφήβους του Βασίλη Παπαθεοδώρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρακτήρες και πλοκή στη μυθοπλασία για εφήβους του Βασίλη Παπαθεοδώρου (EL)

Αναγνώστου, Σοφία - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό. (EL)

masterThesis

Young adult's literature (EL)
Characterization (EL)
Τύποι χαρακτήρων (EL)
Types of characters (EL)
Εφηβικό μυθιστόρημα (EL)
Characters (EL)
Plot (EL)
Types of plot (EL)
Χαρακτήρες (EL)
Χαρακτηρολόγηση (EL)
Τύποι πλοκής (EL)
Πλοκή (EL)


2015


2015-11-19T10:44:43Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.