Η περιπέτεια και το μυστήριο στη μυθοπλασία της Κίρας Σίνου και της Νίτσας Τζώρτζογλου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ περιπέτεια και το μυστήριο στη μυθοπλασία της Κίρας Σίνου και της Νίτσας Τζώρτζογλου. (EL)

Τοπούζα, Παρασκευή - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό. (EL)

masterThesis

Τζώρτζογλου (EL)
Tzortzoglou (EL)
Περιπέτεια (EL)
Αστυνομική μυθοπλασία (EL)
Μυστήριο (EL)
Adventure (EL)
Detective fiction (EL)
Mystery (EL)
Σίνου (EL)
Sinou (EL)


2013


2015-11-19T10:44:44Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.