Η εικόνα του/της ηθοποιού σε κείμενα της ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η εικόνα του/της ηθοποιού σε κείμενα της ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας (EL)

Χατζηκώστας, Κωνσταντίνος - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό. (EL)

Η εργασία έχει ως θέμα τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται ο/η ηθοποιός (είδος χαρακτήρα, συγκρούσεις, σχέση του με το σκηνικό και τον τόπο, εξωτερικά χαρακτηριστικά) σε κείμενα της ελληνικής Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας
The subject of this paper is about how the actor/ actress is presented (type character, conflict, relationship with the setting and location, physical attributes) in Greek texts of Children's and Adolescent's Literature

masterThesis

Σκηνικό/τόπος (EL)
External characterization (EL)
Χαρακτήρας/συγκρούσεις (EL)
Ηθοποιός (EL)
Παιδική λογοτεχνία (EL)
Εφηβική λογοτεχνία (EL)
Adolescent literature (EL)
Children's literature (EL)
Εξωτερικά χαρακτηριστικά (EL)
Setting/location (EL)
Character/conflicts (EL)
Actor/actress (EL)


2014


2015-11-19T10:44:47Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.