Αειφορική διαχείριση κατασκευαστικών έργων : η περίπτωση του φράγματος Γαδουρά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑειφορική διαχείριση κατασκευαστικών έργων : η περίπτωση του φράγματος Γαδουρά (EL)

Ρήγα, Ιωάννα - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντική Εκπάιδευση. (EL)

masterThesis

Φράγμα γαδουρά (EL)
Αειφορική διαχέιρηση (EL)
Gadoura dam (EL)
Sustainable management (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη (EL)
Sustainable development (EL)


2010


2015-11-19T10:45:20Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.