Διερεύνηση και καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών του λυκείου για τα περιβαλλοντικά θέματα : το παράδειγμα της διαχείρησης των απορριμμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση και καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών του λυκείου για τα περιβαλλοντικά θέματα : το παράδειγμα της διαχείρησης των απορριμμάτων (EL)

Δογιάμα, Αικατερίνη - Λάζαρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιαβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

masterThesis

Απορρίμματα (EL)
Rubbish (EL)
Pollution (EL)
Περιβάλλον (EL)
Προγράμματα ανακύκλωσης (EL)
Environment (EL)
Μόλυνση (EL)
Recycling programms (EL)


2009


2015-11-19T10:45:23Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.