Περιβαλλοντική Ηθική, βιοηθική και ανθρώπινο γονιδίωμα : πειραματική διαδικασία σε μαθητές λυκείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Περιβαλλοντική Ηθική, βιοηθική και ανθρώπινο γονιδίωμα : πειραματική διαδικασία σε μαθητές λυκείου (EL)

Χατζή, Αναστασία - Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

masterThesis

Βιοηθική (EL)
Environmental ethics (EL)
Human genome (EL)
Εγγενής αξία (EL)
Bioethics (EL)
Intrinsic value (EL)
Ανθρώπινο γονιδίωμα (EL)
Περιβαλλοντική ηθική (EL)


2011


2015-11-19T10:45:36Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.