«Οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τα περιεχόμενα μάθησης για το Δίκαιο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια συγκριτική προσέγγιση σε γνωστικά αντικείμενα Γυμνασίου και Λυκείου»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

«Οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τα περιεχόμενα μάθησης για το Δίκαιο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια συγκριτική προσέγγιση σε γνωστικά αντικείμενα Γυμνασίου και Λυκείου» (EL)

ΜΟΣΧΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

masterThesis

Συγκριτική μελέτη (EL)
Secondary education (EL)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
Δίκαιο (EL)
Environmental education (EL)
Περιεχόμενα μάθησης (EL)
Environmental legislation (EL)
Γνωστικά αντικείμενα (EL)


2011


2015-11-19T10:45:36Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.