Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος ως μέσο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης: Ερμηνευτική Προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος ως μέσο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης: Ερμηνευτική Προσέγγιση (EL)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΡΥΦΩΝ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. (EL)

masterThesis

Environmental (EL)
Βιώσιμη (EL)
Law (EL)
Δίκαιο (EL)
Development (EL)
Περιβάλλον (EL)
Sustainable (EL)
Ανάπτυξη (EL)


2011


2015-11-19T10:45:36Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.