Τεχνοφοβία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματικότητα ή μύθος;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνοφοβία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματικότητα ή μύθος; (EL)

Αλεξοπούλου, Ευαγγελία - Στέργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Τεχνοφοβία (EL)
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
ΤΠΕ (EL)
Φύλο (EL)
Στάσεις (EL)


2011


2015-11-19T10:47:07Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.