Έμφυλα στερεότυπα στη σχολική τάξη : η περίπτωση των εκπαιδευτικών μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈμφυλα στερεότυπα στη σχολική τάξη : η περίπτωση των εκπαιδευτικών μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)

Τάγκα, Ιππολύτη - Αριστείδης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Musical instruments (EL)
Γυναίκες συνθέτες (EL)
Τραγούδι (EL)
Στερεότυπα (EL)
Singing (EL)
Μουσική (EL)
Music (EL)
Μουσικά όργανα (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)
Stereotypes (EL)
Women composers (EL)


2014


2015-11-19T10:47:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.