Η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα της επένδυσης προκειμένου να σπουδάσει κάποιος εκπαιδευτικός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα της επένδυσης προκειμένου να σπουδάσει κάποιος εκπαιδευτικός (EL)

Παπάζογλου, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Social (EL)
Αποδοτικότητα (EL)
Efficiency (EL)
Κοινωνική (EL)
Ιδιωτική (EL)
Private (EL)


2008


2015-11-19T10:48:57Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.