Οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία των ελληνικών πανεπιστημίων από το 1932 έως σήμερα : μια ιστορική - συγκριτική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία των ελληνικών πανεπιστημίων από το 1932 έως σήμερα : μια ιστορική - συγκριτική μελέτη (EL)

Μπουσίου, Ουρανία - Ηλίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

In this work we try to record the history of the Greek Universities from their genesis till today, examining especially the data of the organization, the administration and the supervision that the state mandate in these. Furthermore, we refer to the social, political and philosophical frame that there were each time emerge every law. We note that the political power affects the Education and how Education bring results which affect the social, political and cultural destination. We considered also important to mention any reactions are documented in the press, in the proceedings of the Greek Parliament or other sources to see and an appropriate response to the proposed changes. Through reactions emerge what the affected groups, while the intensity of the reactions can understand if the changes are gradual and smooth or proposed restructuring is radical.Specifically, we begun our study by presenting the events from 1920 onwards, setting a milestone in Law 5343/32, "On the Organization of the University of Athens", a law which substantially adopted by the Greek Universities until 1982. Meanwhile between recorded and interim periods and reform bills passed during the years 1957-1958, 1966, 1971-1973, 1974-1975 and 1978. The difference is that the governments of the five aforementioned interim periods are not attempted reform overhaul issues concerning higher education, but only alter some points concerning structures and organization of universities. Essentially, however, supported the overall functioning in Law 5343/32 . The big change will be proposed after 50 years, the government of PASOK, Law 1268/82, a law that will change the data previously existed. The degree of strengthening the democratic way of organization and administration of the University, which will be proposed, is so high that in many cases problems arise from the exercise of authority and decision-making bodies, involving incapable and incompetent members.These problems will try to solve the next act, passed just 10 years later, the Law 2083/92, the New Republic. With this law, normalized ones identified by the application of 1268-1282, however, affected largely the interests of different groups within the University, who in the meantime had acquired substantial rights. This disruption would continue until the early 21th century, where again the state will try to resolve off, for years, issues of Universities with Law 4009/2011. The new law will propose a completely new, for the Greek data management system, which will cause severe reactions and non- universal application by the Universities. In order to stabilize the situation, the Government will withdraw by issuing corrective instructions and a plurality voting modifying articles.In summary, we conclude that reform efforts on issues of Higher Education in Greece, repeatedly attempted by the State, did not receive a positive response from the universities. Always changes brought about amendments to existing balances of systems within and outside the University, with the result that affected whenever groups react until you find a new balance within the system.
Σκοπός – Ερευνητικά ΕρωτήματαΣτην συγκεκριμένη εργασία ερευνήθηκαν ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων από την ίδρυσή τους και μέχρι τις μέρες μας. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, «σταθμούς», κατά τους οποίους συντελέστηκαν άλλοτε μεγαλύτερες και άλλοτε μικρότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες από το Κράτος. Το πρώτο ερώτημα, στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε σε κάθε μεταρρυθμιστική περίοδο, είναι το ποιες αλλαγές προτάθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, δηλαδή από το 1932 έως σήμερα, στις δομές της οργάνωσης, της διοίκησης και της εποπτείας των Πανεπιστημίων. Το δεύτερο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι η διερεύνηση του λόγου για τον οποίο προτάθηκαν αυτές οι αλλαγές. Το τι αλλάζει σε κάθε εποχή είναι το επόμενο ζητούμενο της εργασίας μας. Επιπλέον ερωτήματα τα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε ήταν τα εξής: Κατά πόσο οι διάφορες ομάδες συμφερόντων (Καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί) μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό ή επιταχυντικό παράγοντα προώθησης μέτρων, τέτοιων που θα βοηθούσαν στην πρόοδο, στην ανταγωνιστικότητα, στην προώθηση της έρευνας και της επιστήμης στα Πανεπιστήμια; Οι προτεινόμενες αλλαγές αναβάθμισαν την Παιδεία στην χώρα και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του τόπου και την πρόοδο του κάθε πολίτη ξεχωριστά; Βοηθάει η μελέτη, η ανάλυση και η συγκριτική παρουσίαση των νόμων που ψηφίστηκαν κατά την πάροδο των ετών στον ελλαδικό χώρο και αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση; Και αν ναι, τι συμπεράσματα θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε και που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε; Θα μπορούσαν ίσως κάποια από τα αποτελέσματα να βοηθήσουν τους σχεδιαστές κάποιας επόμενης μεταρρύθμισης;ΜεθοδολογίαΗ μέθοδος την οποία θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αναλύσουμε την εξέλιξη της Διοίκησης, της Οργάνωσης και της Εποπτείας στην περίπτωση των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι αυτή της ιστορικής - ερμηνευτικής και της ιστορικο-συγκριτικής ανάλυσης.Συμπεράσματα – ΠροτάσειςΤο πρώτο συμπέρασμα είναι ότι στα νεότερα χρόνια οι Νόμοι αντέχουν όλο και μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι λόγοι που ερμηνεύουν αυτήν την εξέλιξη ενδεχομένως να είναι δύο: (α) η ανάπτυξη και η πρόοδος που παρατηρείται στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια είναι ταχύτατες και οι αλλαγές πρέπει να συμβαδίζουν με τον ρυθμό των εξελίξεων και (β) οι νόμοι που κατατίθενται δεν είναι ώριμοι και καλά δουλεμένοι, οπότε ο χρονικός ορίζοντας που αυτοί αντέχουν είναι βραχύχρονος.Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι αντιπαραθέσεις στην Παιδεία αντανακλούν αντιπαραθέσεις που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικών επιλογών των δύο μεγάλων κομμάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία, ήδη από το 1974. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η ταχύτητα και ο επιβλητικός τρόπος επιβολής αυτών των μεταρρυθμίσεων διαταράσσουν τις ισορροπίες που ήταν επιβεβλημένες εντός των Ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τις θιγόμενες κάθε φορά ομάδες και κατά συνέπεια να παρατηρούνται σοβαρές δυσλειτουργίες. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές οι προτάσεις για βελτίωση των δομών και της διοίκησης των Ιδρυμάτων δεν είναι αποτέλεσμα σκέψης της ελληνικής πολιτείας αλλά είναι επιβεβλημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλαγή στάσης των πολιτικών κομμάτων θα παρατηρήσουμε μόνο μετά τη δεκαετία του 1990, όπου και κατανοείται ίσως για πρώτη φορά, ότι το θέμα «Παιδεία» θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπερκομματικά.Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο χρήζει αναφοράς είναι το ότι με το πέρασμα των χρόνων παρατηρούμε μία αύξηση της ζήτησης του Ελληνικού λαού για ανώτατη μόρφωση.Ιδιαίτερα από το 1980 και μετά παρατηρούμε τις εξής αλλαγές όσον αφορά στην εξέλιξη των Πανεπιστημίων:1. Πλήρης αποδέσμευση του επαγγέλματος από το πτυχίο.2. Σε μία προσπάθεια εκδημοκρατισμού του κράτους καταργούνται όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου, στοιχείο που θα επηρεάσει και την εκπαίδευση. Και ενώ χαράσσεται κεντρική εκπαιδευτική πολιτική από την Κυβέρνηση, δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των δράσεων που υλοποιούνται.3. Τα χρονίζοντα προβλήματα στο χώρο της Εκπαίδευσης θα δημιουργήσουν μία τάση απαξίωσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων και θα παρατηρηθεί στροφή προς την ιδιωτική, χρηματοδοτούμενη, εκπαίδευση.Σε όλη την πορεία της ύπαρξης των Ανωτάτων Ιδρυμάτων, η επιχορήγηση από το κράτος, ήταν πενιχρή. Επιπλέον, η έρευνα δεν κατευθυνόταν από το Κράτος εστιασμένα, αφού οι στόχοι που έθετε δεν ήταν ξεκάθαροι.Ενδεικτική ΒιβλιογραφίαΒρυχέα Α.– Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, (1911-1981), εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα,1982Κοντάκος, Α., Χρονολόγιο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2007Μπουζάκης, Σ., Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), Τεκμήρια Ιστορίας, Τόμος Α!, (1836-1925), εκδ. GutenbergΜπουζάκης, Σ., Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), Τεκμήρια Ιστορίας, Τόμος B!, (1926-2005), εκδ. GutenbergΜιχόπουλος, Α., Νομικό Πλαίσιο και Θεσμοί της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 1994Σταμέλος, Γ., Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Διόνικος, Αθήνα 2009

masterThesis

Διοίκηση (EL)
Organization (EL)
Law (EL)
Νόμοι (EL)
University (EL)
Λειτουργία (EL)
Education (EL)
Εποπτεία (EL)
Οργάνωση (EL)
Πανεπιστήμιο (EL)
Administartion (EL)
Supervision (EL)


2014


2015-11-19T10:49:03Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.