Η Ιστορική, Αρχιτεκτονική και Εκπαιδευτική Πορεία του Κτηρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου από την Ιταλοκρατία έως τη Σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. Ιστορική Εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Υλικού.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ιστορική, Αρχιτεκτονική και Εκπαιδευτική Πορεία του Κτηρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου από την Ιταλοκρατία έως τη Σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. Ιστορική Εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Υλικού. (EL)

Παπαθεοδώρου, Ηλιάνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Ιταλοκρατία (EL)
Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου (EL)
Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Εκπαίδευση (EL)


2007


2015-11-19T10:49:09Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.