Ο ρόλος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου στην αξιολόγηση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρόλος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου στην αξιολόγηση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος (EL)

Παραμυθιώτου-Μολφέτα, Μαρκέλλα - Αναστάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Preschool education (EL)
Leadership (EL)
Προσχολική εκπαίδευση (EL)
Ηγεσία (EL)
Curriculum (EL)
Αναλυτικό πρόγραμμα (EL)


2011


2015-11-19T10:49:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.